Općenite e-usluge
KD Pag - KDinfo v.1.44
Groblje Sv. Karin Pag
e-Građanin

Mape & Karte
GeoPortal – nacionalni sustav korištenja službenih geopodataka
Podaci i servisi DGU
GeoPortal – nacionalni sustav korištenja službenih geopodataka

Središnji državni portal
Portal otvorenih podataka
Otvorena Vlada
Statistički pokazatelji