• III izmjena i dopuna Proračuna Grada Paga za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu. - PDF
  • I izmjena i dopuna Proračuna Grada Paga 2018 i projekcija za 2019. i 2020. - PDF
  • Proračun Grada Paga za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. - PDF
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Paga za 2018. - PDF