1. Odluku o pokretanju postupka - pogledaj
  2. Odluku o imenovanju radne skupine - pogledaj
  3. Odluka o donošenju - pogledaj
  4. Provedbeni program Grada Paga za razdoblje 2021.-2025. - pogledaj
  5. Provedbeni program Grada Paga 2021.- 2025. Prilog 1 - pogledaj