Natječaj za prodaju osobnog vozila KLASA: 402-01/22-10/348, URBROJ: 2198/24-04/01-23-7 - Pogledaj dokument

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/22-10/115, URBROJ: 2198/24-04/01-23-5 - pogledaj dokument

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA PAGA - pogledaj dokument

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/22-30/47, URBROJ: 2198/24-04/01-22-1 - pogledaj dokument

Natječaj za prodaju osobnog vozila KLASA: 402-01/22-10/348, URBROJ: 2198/24-04/01-22-5 - pogledaj dokument

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava KLASA: 363-05/22-50/140, URBROJ: 2198/24-04/01-22-1

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/22-30/45, URBROJ: 2198/24-04/01-22-1 - pogledaj dokument

Natječaj za prodaju osobnog vozila KLASA: 402-01/22-10/348, URBROJ: 2198/24-04/01-22-3 - pogledaj

Natječaj za zapošljavanje - komunalni redar - pogledaj natječaj

Poziv za testiranje kandidata - pogledaj poziv

Na temelju članka 29. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11 i 04/18, 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo raspisuje OGLAS za prijem u službu Grada Paga na radno mjesto - komunalni redar

  • OGLAS za prijem u službu Grada Paga na radno mjesto - komunalni redar - pogledaj
  • Poziv za testiranje kandidata - pogledaj