Poštovani, na temelju članka 23. st. 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodne novine“ broj 83/23), dostavljamo Vam Izvješće o javnoj raspravi za; Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dinjiška za dio k.č. 2259 i dr., – Grad Pag te Vas pozivamo da isti objavite na Vašoj oglasnoj ploči i mrežnim stranicama.

 IZVJEŠĆE - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

obavještavaju se podnositelji ponuda za dodjelu dozvola na pomorskom
dobru na području Grada Paga da će javno otvaranje ponuda biti
4. srpnja 2024.godine s početkom u 9,00 sati u Vijećnici Grada Paga (1 kat) , Branimirova obala 1.

0
0
0
s2smodern

Temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga Gradonačelnik Grada Paga objavio je Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.
Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru temeljem predmetnog javnog natječaja dostavljaju se od 19. lipnja do 3. srpnja 2024. u 12,00 sati. Uvjeti i tekst javnog natječaja s prilozima nalaze se u prilogu.

0
0
0
s2smodern

Oglas je 10. lipnja 2024. objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - pogledaj oglas

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21 i 4/22) sazivam 18. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 13. lipnja 2024.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,00 sati.

Pogledaj poziv za Vijeće

0
0
0
s2smodern

Temeljem članka 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 83/23 - dalje u tekstu Zakon) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra objavljuje prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

0
0
0
s2smodern

Odluka o dodjeli financijskih potpora za financiranje javnih potreba u 2024. - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

Oglas je 26. travnja 2024. objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - pogledaj oglas

  • Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti - pogledaj oglas
0
0
0
s2smodern

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području otoka Paga - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern