Popis komunalni i trgovačkih društava u vlasnišu ili suvlasništvu Grada Paga.

Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 23 600 870
fax. +385 23 600 870
www.kd-pag.hr
info@kd-pag.hr
Braće Fabijanić 1, 23250 Pag
tel. +385 23 600 265
fax. +385 23 600 101
www.cistocapag.hr
info@cistocapag.hr
Zadarska ulica 2, 23250 Pag
tel. +385 23 612 459
www.pag2.pag.hr
pag.ii.doo@gmail.com
SMS naplata parkinga:
Zona 1: 708 841
Zona 2: 708 842