FORMULAR ZA ISPLATU NAKNADE

Temeljem Odluke o isplati naknade obiteljima (Službeni glasnik Grada Paga broj 10/17) koju je Gradsko vijeće Grada Paga donijelo na sjednici održanoj 1. kolovoza 2017.godine, pravo na isplatu jednokratne naknade ostvaruju:

1.obitelji od kojih jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Paga dužim od pet godina i to:

  • za 1. novorođeno dijete -5.000,00 kuna
  • za 2. novorođeno dijete -10.000,00 kuna
  • za 3. novorođeno dijete -30.000,00 kuna - isplata će se izvršavati dvomjesečno u 6 obroka
  • za 4. novorođeno dijete - 50.000,00 kuna- isplata će se izvršavati dvomjesečno u 12 obroka.


2. Obitelji sa 5. djece – 10. 000,00 kuna

Pravo ostvaruju obitelji od kojih jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Paga duže od 5 godina. U navedeni broj djece ubrajaju se djeca do osamnaeste godine života. Pravo na naknadu iz točke 1. i 2. ostvaruju i roditelji posvojenog novorođenog djeteta i samohrani roditelji pod istim uvjetima.
Naknada se isplaćuje se temeljem rješenja Gradonačelnika, a na temelju pisanog zahtjeva. Uz zahtjev potrebno je priložiti i presliku dokumenata -rodni list, rješenje o posvojenju, presliku osobnih iskaznica roditelja, potvrdu kojom se dokazuje prebivalište duže od 5. godina .

Formular za isplatu naknade (ovdje)

FORMULAR ZA SOCIJALNU POMOĆ

Niže navedeni formular koristi se prilikom predaje zahtjeva za pomoć Socijalnom vijeću Grada Paga prilikom potrebne pomoći u slučaju teže materijalne situacije, pomoći kod kupnje lijekova i sl.