Grad Pag je postao clan udruge Benediktinskog samostana

Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Paga, Grad Pag se učlanio u Udrugu za očuvanje i promicanje sakralne i kulturne baštine grada Paga Ars benedictinarum koju je utemeljio Benediktinski samostan sv. Margarite u Pagu.

Gradsko vijeće je za predstavnika Grada Paga u udruzi imenovalo gradonačelnika Grada Paga Antu Fabijanića.

Donošenjem odluke o pristupanju Grada Paga udruzi Ars benedictinarum Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog predsjednice udruge, opatice, sestre Benedikte Halilović koja se pismeno obratila Gradu Pagu opširnim izvješćem o ciljevima i djelatnostima udruge i prijedlogom za uključenje Grada Paga u udrugu.

Udruga Ars benedictinarum će, između ostalog, pomagati u upravljanju izložbenim prostorom zgrade radi prezentacije, promidžbe i očuvanja sakralne, kulturne i povijesne baštine Benediktinskog samostana i grada Paga, radit će na njegovanju tradicionalnog umijeća izrade paške čipke, izdavat će knjige i časopise, radit će na pronalaženju, otkupu i zaštiti kulturno povijesnih i etnografski vrijednih predmeta i na promicanju volonterstva kao mehanizma izgradnje društvene solidarnosti. Udruga će se baviti i prodajom prikladnih suvenira i publikacija, organizacijom kulturnih i drugih priredbi, organizacijom domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno stručnih skupova, škola, kongresa i seminara u području djelatnosti udruge. Uz to, udruga će raditi na promicanju, zaštiti, unapređenju, razvoju i trajnom očuvanju sakralne, kulturne i povijesne baštine grada Paga, radit će na upoznavanju domaćih građana i stranaca sa sakralnom i kulturno povijesnom baštinom grada Paga i promicat će vrijednost i važnost te baštine kao kulturnog dobra od značenja za nacionalnu i svjetsku kulturnu baštinu.

 

Izvor i fotografija: Radio Pag

0
0
0
s2smodern