Temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga Gradonačelnik Grada Paga objavio je Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.
Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru temeljem predmetnog javnog natječaja dostavljaju se od 19. lipnja do 3. srpnja 2024. u 12,00 sati. Uvjeti i tekst javnog natječaja s prilozima nalaze se u prilogu.

Dokumenti:


0
0
0
s2smodern