Registar ugovora o javnoj nabavi Grada Paga dostupan je u EOJN RH na slijedećem linku:

>>> Elektronički Oglasnik javne nabave RH <<<